WebSTAT - Free Web Statistics

| דף ראשי | המסע | לרוכבים | יומן מסע | חסות  | קישורים | ספר אורחים | קרא מי חתם? | על עצמי | כיתבו אלינו |

| דוח מצב שבועי | עיתונות | חנות וירטואליתתרומה | English |

 

כתבות מהעיתונות בארץ ובקנדה. אני רוצה להודות לכל העיתונאים שתמכו ותומכים ועוזרים לפרסם את המבצע ובעיקר את המטרה! הפרסום יצר מאות תגובות שברגעים היותר "חלשים" מחזקים את ידי ודחפו אותי לא להשבר. תבואו על הברכה!

מעריב - שרית פרקול

ידעות אחרונות/ynet - יואב יצחייק

Edmonton Sun - Scott Haskins

The Canadian Jewish News - Stacey Stein

פול-גז - "מגזין מוטורי בגובה המשקף" (אתר אינטרנט)