WebSTAT - Free Web Statistics

| דף ראשי | המסע | לרוכבים | יומן מסע | חסות  | קישורים | ספר אורחים | קרא מי חתם? | על עצמי | כיתבו אלינו |

| דוח מצב שבועי | עיתונות | חנות וירטואליתתרומה | English |

 

הקרן לחקר הסרטן בישראל (ICRF) היא ארגון הצדקה ההתנדבותי היחיד בארה"ב, שכל פעולותיו מוקדשות לתמיכה בחקר הסרטן בישראל. מייסדי ה-ICRF הכירו בכך ש:

1)  ריכוז המדענים והרופאים בישראל הוא הגדול בעולם, אבל עלויות הביטחון הגבוהות וצרכים דוחקים אחרים אינם מותירים די כסף למימון פרויקטים מחקריים

2)  תכנית מחקר בסיסית חזקה היא אחד מעמודי התווך של משק איתן. מימון פרויקט מחקר אחד של מדען מקדם את הקריירה של אותו המדען, מחזק את המוסד שהמדען עובד בו ויוצר את הדינמיקה הדרושה להנעת המשק הישראלי

במטרה לטפל בנושאים אלה, סיפקה קרן  ICRF מאז 1975, 1366 מענקים בסכום כולל של יותר מ-26 מיליון דולר, לחוקרי סרטן מצטיינים שמעבדותיהם נמצאות במוסדות מחקר מובילים, באוניברסיטאות ובבתי חולים בכל רחבי ישראל.

עד היום רשמה ICRF לזכותה הצלחות רבות בבחירת פרויקטים בתחום חקר הסרטן שהביאו לפריצות דרך בהבנת מחלת הסרטן ובטיפול בה. ישראל הייתה המקור לתגליות שסללו את הדרך להבנת מנגנון הפיכתם של תאים ל"תאים סרטניים", לפיתוח תרופות נגד סרטן ולמחקרים גנטיים.

פעם בשנה מובאות הבקשות למענקי מחקר בפני ועדת בדיקה מדעית המונה 26 חברים, כולם מדענים ידועי שם העוסקים בחקר הסרטן במוסדות מחקר מובילים ברחבי ארה"ב וקנדה. תהליך בחינת הבקשות דומה במתכונתו לתהליך הנהוג במכוני הבריאות הלאומיים של ארה"ב. הוועדה נותנת משקל רב לתמיכה בחוקרים צעירים הבוחנים כיוונים חדשים. בה בעת, מקפידה ICRF להעניק לחוקרים בכירים את המימון ארוך-הטווח הדרוש להם כדי להשיג פריצות דרך, שהשגתן עשויה להימשך שנים.

הצורך ב-ICRF גדול כיום משהיה אי-פעם. המצב המדיני הנוכחי הטיל מעמסה כבדה על הכלכלה. ההוצאות הביטחוניות והחזרי החובות גבוהים. המצב הוא שהמחקר הרפואי בישראל נמצא במקום נמוך בסולם הקדימויות. עקב כך השקעותיה של ישראל במחקר רפואי הן מהנמוכות בעולם כיום 40 סנט לנפש לעומת 47 דולר לנפש בארה"ב. ולמרות כל זאת מצליחים המדענים בישראל לשמור על המקום הראשון בדירוג הפריון ברשימה של 69 מדינות, וזאת על פי מספר המאמרים המדעיים והטכניים שפרסמו בכתבי עת מובילים.

 

לחץ כאן לראות את מכתב התמיכה מהקרן למחקר (ICRF)