WebSTAT - Free Web Statistics

| דף ראשי | המסע | לרוכבים | יומן מסע | חסות  | קישורים | ספר אורחים | קרא מי חתם? | על עצמי | כיתבו אלינו |

| דוח מצב שבועי | עיתונות | חנות וירטואליתתרומה | English |

 

ChatterBox!

ה-ChatterBox! HJC הוא מכשיר שמתחבר לקסדה. הוא מגיע עם רמקולים ומקרופון שמתחברים לפנים הקסדה. אני מצאתי שהוא מעט כבד מדי. כיוון שאני בדרך כלל נהנה לרכב לבד, הוא משמש אותי בעיקר לשמיעת מוסיקה בדרך. המקרופון לטעמי נפתח לדיבור מאוחר מדי, אם כי קיים כתפור דיבור אם רוצים לבטל את המצב האוטומטי.